Effectief voorkomen en genezen met Chloordioxide

39.95

Prijs voor 2 flesjes

De 2 flesjes worden in één verpakking opgestuurd

  • Betaling op bankrekening NL06INGB0709580908 en na ontvangst worden alle pakketjes in Europa verstuurd via de professionals van DHL.

  • CDL doodt ziekteverwekkers op hoogst effectieve wijze door oxidatie
  • Een uitstekend middel voor o.a. Covid 19, schimmels en infecties

  • Dosering van 5 tot 10 druppels per één liter water en binnen een dag opdrinken
  • CDL oxideert bijna alle ziekteverwekkers, zoals micro organismen, schimmels, virussen en bacteriën
  • CDL vernietigt zelfs de multiresistente ziekenhuisbacterie MRSA
  • Gedeelte van de opbrengst wordt gedoneerd aan de voedselbank!

Het gebruik van CDL is een eigen verantwoording.

De door ons voorgestelde behandelingsmethode met CDL is alleen uitsluitend bedoeld als informatie en vervangt geen geneeskundige diagnose, aanbevelingen of therapieën. De leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook welke het gevolg is van het gebruik van CDL.

Wij nemen dan ook geen enkele verantwoording voor het verbeteren of het verslechteren van de gezondheid door gebruikers van CDL

Op grond van de dynamiek van het internet kunnen bepaalde links, waarnaar verwezen wordt, door de tijd zijn ingehaald of veranderd of niet meer beschikbaar zijn.

Wij nemen geen verantwoording voor externe links